Uvjeti poslovanjaPlaćanjeDostava Kontakti

Košarica

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 79/2007; 125/07; 79/09; 89/09), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu.
Kupac
Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u trgovini "Neutrino Tau d.o.o."
Nemogućnost sklapanja ugovora
Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
Prodavatelj
Svi proizvodi ponuđeni u NEUTRINOMOBILE trgovini izraženi su cijenom u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) sa uključenim PDV-om. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se obračunavaju prilikom završetka narudžbe i dodaju ukupnom iznosu narudžbe ako je vrijednost robe manja od 500kuna, a ako je veća od 500 kuna dostava je besplatna .Izražene cijene na Internet trgovini NEUTRINOMOBILE su sa uračunatih 5% popusta te vrijede za plaćanje općom uplatnicom / internet bankarstvom ili pouzećem (gotovinska cijena). U cijeni za plaćanje karticama nije izražen popust, te vrijede za sljedeće kartice: Maestro, American, Visa, Discover, MasterCard i Diners jednokratno te Diners na rate beksmatno (2-12 rata) i MasterCard standard, MasterCard gold, MasterCard go!, MasterCard platinum od Zagrebačke banke i Visa Avenue Mall od Zagrebačke banke na rate beskamatno (2-12 rata). U maloprodajnom dućanu na adresi Baštijanova 1a, Zagreb za gotovinsko plaćanje i plaćanje debitnim karticama (Maestro i Visa electron) su izražene cijene sa uračunatih 5% popusta. U cijeni za plaćanje karticama nije izražen popust, te vrijede za sljedeće kartice: American, Visa, Discover, MasterCard, Diners, Diners na rate beksmatno (2-12 rata) , Maestro, Mastercard i Visa Zagrebačke banke na rate beskamatno (2-6 rata), Maestro Erste banke na rate beskamatno (2-12 rata) i Maestro i Visa Privredne banke Zagreb na rate beskamatno (2-6 rata)
Prodavatelj
Prodavatelj je tvrtka Neutrino Tau d.o.o, Baštijanova 1a, 10000 Zagreb
Cijene
Svi proizvodi ponuđeni u NEUTRINOMOBILE trgovini izraženi su cijenom u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) sa uključenim PDV-om. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se obračunavaju prilikom završetka narudžbe i dodaju ukupnom iznosu narudžbe ako je vrijednost robe manja od 500kuna, a ako je veća od 500 kuna dostava je besplatna .Izražene cijene na Internet trgovini NEUTRINOMOBILE su sa uračunatih 5% popusta te vrijede za plaćanje općom uplatnicom / internet bankarstvom ili pouzećem (gotovinska cijena). U cijeni za plaćanje karticama nije izražen popust, te vrijede za sljedeće kartice: Maestro, American, Visa, Discover, MasterCard i Diners jednokratno te Diners na rate beksmatno (2-12 rata) i MasterCard standard, MasterCard gold, MasterCard go!, MasterCard platinum od Zagrebačke banke i Visa Avenue Mall od Zagrebačke banke na rate beskamatno (2-12 rata). U maloprodajnom dućanu na adresi Baštijanova 1a, Zagreb za gotovinsko plaćanje i plaćanje debitnim karticama (Maestro i Visa electron) su izražene cijene sa uračunatih 5% popusta. U cijeni za plaćanje karticama nije izražen popust, te vrijede za sljedeće kartice: American, Visa, Discover, MasterCard, Diners, Diners na rate beksmatno (2-12 rata) , Maestro, Mastercard i Visa Zagrebačke banke na rate beskamatno (2-6 rata), Maestro Erste banke na rate beskamatno (2-12 rata) i Maestro i Visa Privredne banke Zagreb na rate beskamatno (2-6 rata).
Naručivanje
Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su. Proizvod može naručiti samo registrirani korisnik. U slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku. Proizvod se može kupiti i u trgovini na adresi Tratinska 77, Zagreb
Uvjeti kupnje preko interneta
Ukoliko se radi o povratu robe unutar 14 dana kupljene preko interneta dostavu plača stranka koju vrača robu o svojem trošku. Ako prodavatelj želi da potrošač nakon što se predomisli snosi trošak povrata robe, on o tome mora unaprijed jasno informirati potrošačs, u suprotnom povrat mora platiti sami. Prodavatelj mora prije kupnje jasno navesti barem procjenu najvišeg iznosa troška povrata robe kupljene putem interneta ili poštom, kako bi potrošač pri odabiru proizvoda mogao donijeti informiranu odluku.
Reklamacije
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH. Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obaviještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).
Fotografije i opisi
Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.
Jamstvo
Svi električni aparati u NEUTRINOMOBILE internet trgovini imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, a ovisno o proizvođaču jamstvo može biti i dulje. Jamstveni list isporučuje se kupcu zajedno s proizvodom. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.
Servisni uvjeti
Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na Vaš zahtjev podnesen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim) servisnim prostorijama sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija. Ukoliko u zakonskom propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru s Prodavateljem.
Raskid ugovora
Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem na info@neutrinomobile.hr ili preko web formulara za reklamacije. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju najkasnije u roku od 7 dana. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i priborom, neoštećen i potpuno ispravan. Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem, te ukoliko su na proizvodu vidljivi tragovi korištenja ili proizvod nije kompletiran. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po članku 45. koji govori o pravu na raskid ugovora sklopljenih na daljinu.
- svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest radnih dana,
- u slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona,
- u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti. Povrat uplaćenih sredstva kupcu Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Obrazac za raskid ugovora i pisani prigovor dostupan je na Vašem korisničkom profilu, pod stavkom reklamacije odnosno putem ovog linka http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_66_1258.html
Isključenje prava na raskid ugovora
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 46. i 48., kupac nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o ugovoru:
- o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka o prodaji proizvoda u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
- o prodaji proizvoda ili obavljanju usluga čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
- o prodaji proizvoda izrađenog na temelju specifikacije od strane kupca, proizvoda izrađenog isključivo za kupca ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
- o prodaji audio ili video zapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
Materijalni nedostatci
Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara

(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. (2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. (3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. (4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak. Kad postoje materijalni nedostaci Nedostatak postoji: 1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, 2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata, 3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, 4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, 5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.), 6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, 7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu. Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor. Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara (1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. (2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. (3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor). (4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. Pregled stvari i vidljivi nedostaci (1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. (2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. (3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata. (4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Skriveni nedostaci (1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. (2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. (3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok. (4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.
Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja
U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.
Primjedbe i prigovori
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: info@neutrinomobile.hr, poštom na adresu Baštijanova 1A, 10000 Zagreb ili osobno predati u našim poslovnicama. Na sve primjedbe i prigovore Neutrino Tau d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.
Rješavanje sporova
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.
Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja
Neutrino Tau d.o.o zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.