Košarica
Kategorije

1.IKT

naziv projekta: Uvođenje IKT rješenja u cilju poboljšanja / optimizacije poslovnih procesa tvrtke Neutrino Tau


kratki opis projekta: Realizacijom projekta želi se povećati razina primjene tehnologije u poslovnim procesima. Provedbom projektnih aktivnosti došlo je do poboljšane primjene IKT rješenja u poslovnim procesima što će u konačnici posljedično rezultirati jačanjem tržišne pozicije Korisnika, povećanjem njegove konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.


ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom planiranih aktivnosti Korisnik će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje doprinos broju poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem IKT rješenja, povećanju prihoda od prodaje, porastu zapošljavanja, ali i vrijednost privatnog ulaganja. Korisnik je uspješno proveo nabavu i implementaciju specifičnog softvera za optimizaciju poslovnih procesa.


ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Ukupna vrijednost projekta - 1.530.689,00 kuna; iznos koji sufinancira EU - 979.640,96 kuna


razdoblje provedbe projekta: od 6. studenoga 2019. godine do 6. svibnja 2022. godine


kontakt osoba: Tihomir Haralović 

 

2.SAJMOVI

naziv projekta: Unapređenje poslovanja poduzeća Neutrino Tau d.o.o. kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima 


kratki opis projekta: Realizacijom projekta žele se povećati promotivne aktivnosti Korisnika i njegova vidljivost na globalnom tržištu. Stoga se Korisnik odlučio za sudjelovanje na međunarodnom sajmu HIGH END International Hifi Swoh u Munichu te na međunarodnom sajmu IFA u Berlinu. 


ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom planiranih aktivnosti Korisnik će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje povećanje prihoda od prodaje, povećanje prihoda od izvoza, ali i vrijednost privatnog ulaganja. 


ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Ukupna vrijednost projekta - 331.250,00 kuna; iznos koji sufinancira EU - 274.680,00 kuna


razdoblje provedbe projekta: od 1. svibnja 2020. godine do 1. kolovoza 2023. godine 


kontakt osoba: Tihomir Haralović 

 

www.strukturnifondovi.hr